Poradnik przyszłego kierowcy, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć!

gałka biegówMarzysz o niezależności, jaką daje prawo jazdy, jednak nie bardzo wiesz, od czego zacząć starania o uzyskanie tego dokumentu? Spieszymy z pomocą i zestawem porad, dzięki którym dowiesz się, jakie warunki musisz spełnić, aby zostać kierowcą.

Zatem co trzeba spełnić przed rozpoczęciem kursu jazdy?

 • By móc zasiąść za kierownicą samochodu szkoleniowego, należy osiągnąć wiek ściśle określony w ustawie. Posiadanie prawa jazdy wiążę się z dużą odpowiedzialnością.
 • W przypadku niektórych kategorii (A1, B1), prawo jazdy mogą uzyskać również osoby niepełnoletnie. W takiej sytuacji będzie konieczna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Należy wykonać odpowiednie badania lekarskie, których poświadczeniem będzie orzeczenie o wystarczającej sprawności oraz braku przeciwwskazań do prowadzanie pojazdu.
 • Pozytywna ocena psychologa co do stanu zdrowia przyszłego kierowcy może być również wymagana w niektórych przypadkach.
 • W przypadku obcokrajowcy ubiegającego się o prawo jazdy, konieczny będzie dokument potwierdzający przebywanie na terenie Polski nie krócej niż 185 dni. Takie zaświadczenie może być wydane przez pracodawcę (potwierdzające zatrudnienie) lub uczelnię (poświadczające okres studiowania).
 • W przypadku osób, którym odebrano prawo jazdy w wyniku popełnienia wykroczeń drogowych i które zostały objęte zakazem prowadzenia pojazdów, wolno ubiegać się o odzyskanie uprawnień dopiero po wygaśnięciu zakazu.
 • Nowe regulacje prawne nakładają na osoby chcące uzyskać prawo jazdy, obowiązek wyrobienia Profilu Kandydata na Kierowcę (w skrócie PKK).

Gdy już zgromadzisz wszystkie potrzebne dokumenty i spełnisz wymagane warunki to zapraszamy Cię do naszego ośrodka szkolenia kierowców w Lublinie. Możesz teraz rozpocząć kurs na prawo jazdy i już wkrótce samodzielnie zasiądziesz za kierownicą swojego pojazdu. Zadba o to nasza wyspecjalizowana kadra instruktorów, którzy pomogą Ci zdobyć odpowiednią wiedzę oraz umiejętności.

 

biegiPrawo jazdy krok po kroku

Jedynka - sprzęgło i..

Orzeczenie lekarskie

Wydaje je lekarz uprawniony do badań kierowców i kandydatów na kierowców. Należy się do niego udać by uzyskać odpowiednie orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. W przypadku, gdy lekarz stwierdził aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub innego środka o podobnym działaniu, orzeczenie nie będzie wydane, a co za tym idzie, taka osoba nie może ubiegać się o wydanie prawa jazdy. Jeśli lekarz stwierdzi pewne ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy, zostanie to umieszczone w orzeczeniu, a następnie zawarte w prawie jazdy. Lekarz może np. stwierdzić, że osoba jest uprawniona do prowadzenia pojazdu, pod warunkiem, że podczas jazdy będzie korzystać z okularów korekcyjnych.

Dwójka

Zdjęcia

Do wydania prawa jazdy wymagane jest dostarczenie zdjęcia o wymiarach 35 mm na 45 mm. Najlepiej wykonać je u profesjonalnego fotografa, dzięki temu unikniemy niepotrzebnego wydłużenia czasu oczekiwania na dokument związanego z koniecznością wykonania poprawnego zdjęcia. Robienie zdjęć samodzielnie nie jest w tej sytuacji dobrym pomysłem.

Trójka

Wniosek o wydanie prawa jazdy

Taki wniosek można otrzymać i wypełnić bezpośrednio w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym.

Czwórka

Dokumenty wymagane w wyjątkowych przypadkach:

Inne dokumenty wymagane w wyjątkowych przypadkach:

 • kandydat na kierowcę, który nie ukończył 18 roku życia - wymagana pisemna zgoda od rodziców bądź opiekunów prawnych,
 • kandydat na kierowcę zamieszkuje inne miasto, niż to w którym jest zameldowany - może wyrobić PKK w dowolnym Urzędzie Miasta, jednak zobowiązany jest złożyć oświadczenie o miejscu zamieszkania bez konieczności wysyłania dokumentów do Urzędu Miasta w miejscu zameldowana,
 • kandydat na kierowcę, który chce, aby ktoś złożył dokumenty w jego umieniu - należy napisać upoważnienie do złożenia dokumentów o PKK, by takie upoważnienie było ważne, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Piątka

Urząd Miasta

Należy udać się do wydziału komunikacji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego i dostarczyć następujące dokumenty:

 • orzeczenie lekarskie,
 • zdjęcie,
 • uzupełniony wniosek, pobrany w Urzędzie.

Inne potrzebne dokumenty w wyjątkowych przypadkach:

 • pisemna zgoda rodziców,
 • upoważnienie do złożenia dokumentów PKK,
 • opłata skarbowa.

Dokumenty można dostarczyć osobiście, poprzez osobę upoważnioną, przesłać pocztą lub jeśli posiadamy tzw. „podpis bezpieczny” przesłać pocztą elektroniczną. Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów otrzymujemy profil kandydata na kierowcę – PKK. Czas oczekiwania na wydanie profilu wynosi do 2 dni roboczych.

Po otrzymaniu PKK czas najwyższy wcisnąć sprzęgło i wrzucić..

Szóstka

Po otrzymaniu PKK można udać się na kurs do wybranego ośrodka szkolenia kierowców. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze auto szkoły warto dopytać się o liczbę godzin, jaka jest przewidziana podczas szkolenia na wybraną przez kursanta kategorie prawa jazdy?

Liczba godzin może ulec zmianie w przypadku, gdy kursant decyduje się na szkolenie w zakresie więcej niż jednej kategorii jednoczenie lub jeśli posiada już uprawnienia na jedną z kategorii (dzieje się tak w przypadku kursów kategorii łączonych).

Ostatnia prosta

Egzamin państwowy

Aby przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy należy udać się z zaświadczeniem otrzymanym w ośrodku szkolenia kierowców, do wybranego przez nas Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD). Ośrodków w Polsce jest 49, a egzamin możemy zdawać w dowolnie wybranej placówce. W kasie WORD-u należy uiścić opłatę za egzamin, a ze specjalną oddelegowana do tego osobą uzgadnia się termin jego zdawania.

Parking

Po ustaleniu terminu egzaminu nie pozostaje nic innego jak szkolić wiedzę teoretyczną i poukładać sobie w głowie wszelkie zakazy i nakazy, by bezbłędnie przejść przez spotkanie z egzaminatorem. Egzamin może zakończyć się jednym z dwóch wyników.

WYNIK POZYTYWNY

Gratulujemy!!! Znamy doskonale to uczucie. To jak lecieć trzy metry nad ziemią, gdy egzaminator informuje nas o pozytywnym zakończeniu egzaminu. W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego jak odebrać prawo jazdy i bezpiecznie włączyć się w ruch drogowy.

WYNIK NEGATYWNY

Nie poddawaj się! Widocznie potrzebujesz więcej czasu, by się podszkolić! Ustal nowy termin egzaminu i postaraj się przygotować jeszcze lepiej, być może warto przemyśleć wykupienie jazd doszkalających?

Już bez „L”

Odbiór prawa jazdy

Prawo jazdy wydawane jest za opłatą (100 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł) przez Starostę przypisanego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która się o nie ubiegała.

Wniosek o wydanie prawa jazdy jest ważny, jeśli zawiera poniższe załączniki:

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na prawo jazdy,
 • fotografię o wymiarach 3,5 × 4,5 cm, lewy półprofil, odsłonięte lewe ucho,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
 • dowód o wniesieniu wymaganych opłat za wydanie prawa jazdy.

Jeśli wniosek zostanie wypełniony nieprawidłowo lub nie dostarczymy któregoś z wymaganych załączników, urząd poinformuje nas o błędach i poprosi o uzupełnienie braków. Wydanie prawa jazdy na podstawie kompletu wymaganych dokumentów wynosi do 30 dni od momentu przekazania wniosku wraz z załącznikami przez WORD (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego) lub od daty uzupełnienia wniosku przez kursanta. Status dokumentów, czyli w praktyce etap produkcji naszego prawa jazdy można sprawdzić na stronie: www.pwpw.pl.