Karta informacyjna

egzamin na prawo jazdy

zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

1. Administratorem Danych jest
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OZDG SP. Z O.O. W LUBLINIE, ul. B. PRUSA 8, NIP 712 015 73 34 , REGON 430008780

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni
p. MARTA JUREK (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

3. Celem przetwarzania danych jest ZORGANIZOWANIE I REALIZACJA KURSÓW NA PRAWO JAZDY
Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art.6 ust.1 RODO -ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj.:
a)osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b)przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 LAT

5. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

6. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zawarcia umowy.

9. Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.