Za co grozi utrata prawo jazdy? Najnowsze dane

Prawo jazdy to dla wielu osób jeden z najważniejszych dokumentów, który umożliwia nie tylko prowadzenie auta na własne potrzeby, ale także wykonywanie działalności zawodowej. Utrata prawa jazdy wiąże się więc nie tylko z problemami przemieszczania się na co dzień, ale często także z utratą źródła utrzymania. To kara bardzo dotkliwa nakładana na obywateli w określonym przypadkach, jako środek zapobiegawczy lub środek wywarcia wpływu. Kiedy i w jakich okolicznościach można zatem utracić prawo jazdy?

Policjant wręcza mandatKto i kiedy może zatrzymać prawo jazdy?

Decyzja o zabraniu prawa jazdy należy do sądu lub starosty. Policja także może zabrać prawo jazdy w określonych przypadkach. Dzieje się tak wtedy, gdy dokument jest tak zniszczony, że uniemożliwia odczytanie danych. Policjant może zatrzymać prawo jazdy także wtedy, gdy uzna, że zachodzi możliwość, iż jest ono podrobione lub wtedy, gdy dokument stracił ważność. Ostatnim przypadkiem, kiedy policjant może zatrzymać prawo jazdy, dotyczy sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierujący pojazdem popełnił przestępstwo lub wykroczenie, które może skutkować zabraniem tego dokumentu. Policja zatrzymuje prawo jazdy oczywiście także zawsze wtedy, gdy dokument ten zostanie odebrany obywatelowi orzeczeniem sądu.

Za co zabierają prawo jazdy?

Przyczyny utraty prawa jazdy są związane głównie z łamaniem przepisów drogowych. Utrata prawa jazdy jest dość surową konsekwencją ich nieprzestrzegania, dlatego dotyczy tylko przypadków, które w dużym stopniu zagrażają życiu innych uczestników ruchu drogowego. Za co można stracić prawo jazdy?

  • Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – w tym przypadku czas, na jaki traci się prawo jazdy, uzależniony jest od stopnia upojenia alkoholowego. Gdy kierowca ma powyżej 0,5 promila grozi mu nie tylko kara utraty prawa jazdy od 1-15 lat, ale także grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności. Niższe wskazanie alkomatu, w granicach 0,2-0,5 promila może spowodować utratę dokumentu na okres od 6 miesięcy do 3 lat, karę grzywny, a czasem także areszt.
  • Ucieczka z miejsca wypadku – każdy kierowca ma obowiązek udzielenia poszkodowanym w wypadku osobom pomocy. Ucieczka z miejsca zdarzenia może skutkować utratą prawa jazdy na 3 lata.
  • Przewożenie większej niż dozwolona liczby osób – każdy samochód posiada, określoną przez producenta ilość miejsc do przewożenia pasażerów. Przekroczenie tej liczby, poprzez przewożenie zbyt wielu osób, może także skutkować odebraniem prawa jazdy na 3 miesiące, ale także mandatem oraz punktami karnymi.
  • Przekroczenie dozwolonej prędkości – statystyki pokazują, że brawurowa, zbyt szybka jazda przyczynia się do ogromnej ilości, także śmiertelnych, wypadków na drodze. Nic więc dziwnego, że za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym, kierowca nie tylko traci prawo jazdy na 3 miesiące, ale także dostaje mandat oraz 10 punktów karnych.
  • Punkty karne – jeśli kierowca z długoletnim stażem, zbierze 24 punkty karne w ciągu roku, traci prawo jazdy. Chcąc je odzyskać, musi poddać się badaniu psychologicznemu i przejść kurs reedukacyjny. Kierowcy, którzy prawo jazy mają krócej niż rok, a zbiorą 20 punktów karnych, muszą ponownie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy, by je odzyskać.
  • Alimenty – w związku z niewywiązywaniem się z obowiązku alimentacyjnego także można stracić prawo jazdy. Ta kara ma na celu skłonienie niepłacących alimentów do regularnego ich uiszczania. Może być nałożona na osobę, która przez 6 miesięcy płaci alimenty niższe niż 50% zasądzonej kwoty.

Zatrzymanie prawa jazdy jest uciążliwe. Ma na celu jednak poprawę bezpieczeństwa na drogach, ale także w określonych przypadkach, zmuszenie do respektowania postanowienia sądu. Odzyskanie dokumentu w większości przypadków jest możliwe, po spełnieniu określonych warunków, jednak należy pamiętać, że zanim dojdzie do odzyskania prawa jazdy, prowadzenie samochodu jest zabronione, a lekceważenie tej restrykcji może prowadzić do poważnych konsekwencji.