Najważniejsze kategorie prawa jazdy

W dzisiejszych czasach posiadanie prawa jazdy jest rzeczą bardzo powszechną. Większość młodych ludzi po osiągnięciu wymaganego wieku ubiega się o uzyskanie tego wymarzonego dokumentu. Prawo jazdy pozwala nam na komfort, jakim jest możliwość prowadzenia własnego auta. Bardzo często posiadanie prawa jazdy i własnego samochodu jest również źródłem utrzymania. Do kursu na prawo jazdy można przystąpić na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego dla danej kategorii wieku. A jakie są najważniejsze i najbardziej popularne kategorie prawa jazdy?

Prawo jazdy kat. B

Kategorie prawa jazdyNajważniejsza i zarazem najbardziej powszechna kategoria to kategoria B. Do kursu na prawo jazdy tej kategorii możemy przystąpić na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia, jednak do państwowego egzaminu przystąpić możemy, dopiero gdy ukończymy 18 lat.  Kategoria B uprawnia nas do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu)
  • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg DMC)
  • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy
  • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat (tylko na terytorium RP).

Prawo jazdy kat. A

Drugą bardzo popularną kategorią jest kategoria A. Do kursu na tę kategorią przystąpić na 3 miesiące przed ukończeniem 24 roku życia lub przed ukończeniem 20 roku życia, jeśli przez co najmniej 2 lata jesteśmy posiadaczami prawa jazdy kategorii A2. Kategoria A uprawnia nas do kierowania:

  • motocyklem (motocykl - pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.