Kto może ubiegać się o prawo jazdy?

Prawo jazdy to dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów silnikowych na drogach publicznych. Daje on poczucie niezależności i wolności, dlatego jest marzeniem większości młodych ludzi. Posiadanie własnego auta i prawa jazdy pozwala jego właścicielowi dowolnie przemieszczać się po drogach, dzięki czemu zyskuje on mobilność, a co za tym idzie - większą samodzielność i pewność siebie. W dzisiejszym wpisie przedstawimy, kto może ubiegać się o prawo jazdy! 

kobieta z prawem jazdyKto może uzyskać prawo jazdy?

Prawo jazdy to dokument, który może uzyskać każdy obywatel Polski, który skończył wymagany dla danej kategorii wiek oraz pomyślnie przeszedł obowiązkowe badania lekarskie. Kandydat na prawo jazdy musi także ukończyć kurs na prawo jazdy dla wybranej kategorii i zdać egzamin państwowy z pozytywnym wynikiem. W przypadku niektórych kategorii dodatkowo potrzebne jest również orzeczenie psychologiczne, w którym lekarz stwierdza, iż nie istnieją żadne przeciwwskazania psychologiczne do kierowania pojazdem (pojazdy ciężarowe i autobusy).

Jeżeli kandydat nie ma jeszcze ukończonego 18 roku życia, a chce uzyskać prawo jazdy, może to zrobić za zgodą rodzica albo opiekuna prawnego. Będzie mógł otrzymać prawo jazdy kategorii A1 (uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku do masy własnej do 0,1 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW, pojazdem z kategorii AM, a także tymi pojazdami połączonymi z przyczepą na terytorium naszego kraju), B1 (uprawnia do kierowania czterokołowcem albo pojazdem z kategorii AM) albo T (uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym z przyczepą, pojazdem wolnobieżnym z przyczepą oraz pojazdem z kategorii AM).

O nowe prawo jazdy mogą ubiegać się także osoby, które zgubiły swój dotychczasowy dokument lub został on im skradziony, a także osoby, którym zbliża się termin jego upływu ważności albo uległ on uszkodzeniu, na skutek czego stał się nieczytelny. Kolejnym częstym powodem ubiegania się o nowe prawo jazdy jest zmiana danych osobowych.

Kto nie może otrzymać prawa jazdy?

Według obowiązujących przepisów prawo jazdy nie może być wydane osobie, wobec której wydany został zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Taki dokument może być wystawiony przez sąd, kolegium do spraw wykroczeń lub inny uprawniony do tego organ.

Co jest potrzebne, aby wnioskować o prawo jazdy?

Wniosek o prawo jazdy należy złożyć w wydziale komunikacji urzędu miasta lub w starostwa. Aby mógł on być pozytywnie rozpatrzony, musi być kompletny. W tym celu należy zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty, a więc:

  • Orzeczenie lekarskie, w którym lekarz potwierdza brak istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdu.
  • Zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
  • Dowód osobisty, paszport albo karta pobytu.
  • Wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy, można go pobrać ze strony urzędu miasta lub starostwa.
  • Kserokopię posiadanego prawa jazdy, jeżeli już takowe mamy i staramy się np. o uprawnienia na kolejną kategorię.
  • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (potrzebne tylko dla kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D+E).

Na podstawie tych dokumentów w wydziale komunikacji zostanie wygenerowany dla kandydata PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę. Znajdą się w nim wszystkie informacje na temat sprawy konkretnego kandydata w wersji elektronicznej. W miarę dalszego postępowania (odbycia szkolenia i zaliczenia egzaminu) będzie on stopniowo uzupełniany o wszelkie informacje niezbędne do uzyskania prawa jazdy na daną kategorię.