Kiedy są niezbędne psychotesty?

Uczestniczenie w ruchu drogowym jako kierowca wymaga nie tylko dobrego opanowania techniki jazdy czy znajomości przepisów, ale także pewnych zdolności psychicznych, które pomogą w szybkim reagowaniu na zmieniającą się sytuację oraz podejmowaniu właściwych decyzji w sytuacji zagrożenia. W przypadku osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii B, które mają zamiar korzystać z auta wyłącznie „amatorsko”, lista nie jest zbyt długa. Kierowcy zawodowi muszą jednak spełnić więcej warunków, w tym pomyślnie zaliczyć psychotesty. Przekonajmy się, u kogo są one wymagane i sprawdźmy, na czym polegają.

psychotesty

Kto ma obowiązek poddania się badaniom psychologicznym?

Badanie psychologiczne kierowców, określane jako tzw. psychotesty są konieczne w przypadku kandydatów ubiegających się o kategorię C, D i E. Okażą się też niezbędne dla osób, które będą zatrudnione na stanowisku kierowcy, niezależnie od posiadanej kategorii prawa jazdy. Psychotesty są też wymagane od posiadających uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, w tym np. samochodów policyjnych, karetek pogotowia ratunkowego oraz wozów straży pożarnej.

Co sprawdzają psychotesty?

Psychotesty są wykonywane w celu sprawdzenia, czy dana osoba ma predyspozycje wymagane do prowadzenia pojazdu. W grę wchodzą tu uwarunkowania osobowościowe, sprawność intelektualna i psychoruchowa, wybrane procesy poznawcze mające znaczenie dla oceny sytuacji oraz przewidywania, czy wyciągania wniosków. Weryfikowana jest również reakcja na stres. W trakcie badania przeprowadza się wywiad psychologiczny, badany wypełnia kwestionariusze, a także bierze udział w testach z wykorzystaniem specjalnej aparatury mierzącej czasy reakcji. Całą procedurę wraz z wystawieniem koniecznego zaświadczenia może wykonać wyłącznie psycholog transportu.