Jakie są ograniczenia w zdobyciu prawa jazdy?

Podstawowym warunkiem, który spełnić trzeba, żeby otrzymać prawo jazdy danej kategorii, jest osiągnięcie wskazanego w ustawie wieku. W większości przypadków jest to 18 lat, ale już 16-latek jeździć może motocyklem o pojemności silnika nie przekraczającej 125 cm3 (kategoria A1), trójkołowym lub czterokołowym pojazdem o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg (B1) albo ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym (T). Za to kategorie D, D1, D+E i D1+E, czyli te związane z prowadzeniem autobusów, dostępne są dopiero dla 21-latków.

Człowiek za kierownicąOczywiście potrzebne jest ukończenie kursu prawa jazdy i zdanie państwowego egzaminu. Dodatkowo, przebywać trzeba na terytorium Polski przynajmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym. Istnieją jednak przypadki, w których spełnianie wymagań dotyczących wieku i przebywania w kraju, to za mało, aby móc się ubiegać o prawo jazdy. Niektórzy są pozbawieni takiej możliwości.

Kto nie dostanie prawa jazdy?

Po pierwsze, na przeszkodzie stanąć może prawomocny wyrok sądu lub decyzja kolegium do spraw wykroczeń o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych. Drugą kwestią są względy medyczne. Kryteria zdrowotne, które spełniać musi osoba ubiegająca się o prawo jazdy, określa rozporządzenie ministra zdrowia. Konieczne jest więc skontrolowanie wzroku, słuchu, układu ruchowego, układu sercowo-naczyniowego i układu nerwowego przyszłego kierowcy. Przeciwwskazaniem do wydania prawa jazdy mogą być:

  • obuoczna ostrość widzenia mniejsza niż 0,5 (uwzględniając korekcję) i pole widzenia mniejsze niż 120 stopni,
  • niezdolność do usłyszenia szeptu z odległości metra (w razie potrzeby z aparatem słuchowym lub implantem),
  • dysfunkcja układu ruchowego mogąca stanowić zagrożenie dla kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego,
  • choroby stwarzające ryzyko nagłej niewydolności układu sercowo-naczyniowego lub oddechowego,
  • ostra niewydolność nerek,
  • zaburzenia psychiczne,
  • uzależnienie od alkoholu lub narkotyków.