Jak wygląda kurs na prawo jazdy?

Kandydat na kierowcę może wybrać dowolną szkołę nauki jazdy w Polsce. W tym zakresie nie obowiązuje żadna rejonizacja. Coraz częściej na kurs można zapisać się nie tylko osobiście, ale również on-line. Również egzamin można zdawać w dowolnym WORD-zie (Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego).

Każdy zarejestrowany i legalnie działający ośrodek szkolenia kierowców posiada niepowtarzalny numer, nadany mu przez starostwo powiatowe.

Jak wygląda kurs na prawo jazdy - etapyKurs prawa jazdy

  • Badania lekarskie

Przed przystąpieniem do kursu lub w trakcie jego trwania kandydat na kierowcę jest zobowiązany poddać się badaniom lekarskim. Ich koszt to ok. 150 zł. Jednak często badania wliczone są w koszt kursu, o czym warto pamiętać i co warto sprawdzić podczas zapisywania się na zajęcia.

Podczas badania sprawdzany jest ogólny stan zdrowia kursanta, jego wzrok, słuch oraz poczucie równowagi. Zależnie od stanu zdrowia kandydata na kierowcę, lekarz wydaje terminowe lub bezterminowe orzeczenie.

  • Część teoretyczna

Kurs na prawo jazdy dla kategorii A i B obejmuje 30 godzin szkolenia teoretycznego. Zajęcia  trwają  45 minut i mają formę wykładów lub ćwiczeń. Podczas zajęć kursant zaznajamiany jest z zasadami kierowania pojazdem oraz zasadami ruchu drogowego. Kandydaci na kierowców kategorii B odbywają obowiązkowe zajęcia z zakresu pierwszej pomocy.

Po tej części szkoły nauki jazdy zobowiązane są do przeprowadzenia wewnętrznego egzaminu teoretycznego, który ma niemal identyczny przebieg jak państwowy, z tą tylko różnicą, że popełnione przez kursanta błędy nie skutkują przerwaniem testu.

  • Część praktyczna

Zajęcia praktyczne mogą rozpocząć się dopiero po ukończeniu przez kursanta części teoretycznej. Jazdy muszą obejmować 20 godzin w przypadku kategorii A i 30 godzin dla kandydatów zdających na prawo jazdy kategorii B. Warto zauważyć, że godzina w części praktycznej oznacza pełną godzinę zegarową, a nie, jak w przypadku części teoretyczne, 45 minut.

Zajęcia praktyczne zazwyczaj rozpoczynają się na placu manewrowym, potem kursant może stać się uczestnikiem ruchu drogowego. „Jazdy” odbywają się na pojazdach takiego samego typu, na których kursant później zdaje egzamin w WORD-zie i oznakowanych znakiem „L”.

Zajęcia praktyczne powinny uwzględniać jazdę w terenie zabudowanym oraz poza nim, w tym na  drogach o dopuszczalnej prędkości poruszania się powyżej 70 km/h (min. 4h). Doświadczeni i wykwalifikowani instruktorzy stopniowo wprowadzają kolejne elementy jazdy zgodnie z poziomem rozwoju umiejętności kursanta.

Po odbyciu kursu oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii lekarza kandydat na kierowcę może zapisać się w WORD-zie na państwowy egzamin teoretyczny i praktyczny.