Jak wygląda egzamin na prawo jazdy kategorii B?

Prawo jazdy stało się nieodzowną częścią naszego życia. Jego posiadanie ułatwia wykonywanie codziennych czynności, a nierzadko jest warunkiem zatrudnienia na danym stanowisku pracy. Po zakończonym cyklu zajęć w szkole nauki jazdy przychodzi czas na egzamin. Wiedza o tym, jak przebiega egzamin na prawo jazdy, może być pomocna, zatem zapraszamy do naszego wpisu.

EgzaminZaczynamy od części teoretycznej

Podczas kursu w szkole nauki jazdy teoria dotycząca przepisów ruchu drogowego i zasad poruszania się po drodze była dogłębnie omawiana. Teraz, w trakcie egzaminu na prawo jazdy kategorii B należy wykazać się jej znajomością. Egzamin części teoretycznej odbywa się w sali komputerowej. Każda osoba przystępująca do testu ma do dyspozycji niezależne stanowisko.

Test etapu teoretycznego składa się z 32 pytań. Obejmują one zagadnienia z zakresu wiedzy podstawowej (20) oraz specjalistycznej (12).

Zadania z obszaru wiedzy podstawowej podzielone są na 3 kategorie odmiennie punktowane:

  • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu – za 3 punkty każde;
  • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – każde za 2 punkty;
  • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – po 1 punkcie za każde.

Odpowiadać można na nie: TAK lub NIE.

Natomiast rozkład zadań z wiedzy specjalistycznej przedstawia się następująco:

  • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – każde za 3 punkty;
  • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – po 2 punkcie za każde;
  • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – każde za 1 punkt.

Aby udzielić odpowiedzi w tym zakresie, należy wybrać jedną prawidłową odpowiedź spośród trzech oznaczonych A, B lub C.

Na rozwiązanie zadań części teoretycznej mamy wyznaczone 25 minut. Co ważne, nie ma możliwości powrotu do wykonanego i zatwierdzonego polecenia. Za wykonany w całości poprawnie test zdający może uzyskać 74 punkty. Jednak pozytywny wynik przysługuje już tym osobom, które otrzymały za rozwiązane zadania 68 punktów.

Czas na część praktyczną

Po zdanej części teoretycznej zostajemy uprawnieni do przystąpienia do części praktycznej egzaminu. Do niej także przygotowywał nas kurs w ośrodku szkolenia dla kierowców, podczas którego można było uczestniczyć w 30 godzinach zajęć praktycznych.

Egzamin części praktycznej odbywa się w dwóch etapach:

  1. Na placu manewrowym – przyszły kierowca musi wykazać się umiejętnością przygotowania do jazdy oraz sprawdzenia stanu technicznego głównych elementów pojazdu istotnych dla bezpiecznego poruszania się po drodze. Następnie ocenie podlega zdolność wykonywania podstawowych manewrów, przy czym obowiązkowe jest zademonstrowanie jazdy po łuku do przodu i tyłu oraz ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.
  2. Jazda w ruchu drogowym – ta część odbywa się na drogach publicznych. Oceniane będą: umiejętność wykonywania manewrów na drodze, w tym: ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu, następnie parkowanie skośne, parkowanie równoległe oraz manewr zawracania.

Ponadto egzaminator poddaje kontroli zachowanie wobec innych uczestników ruchu, biegłość w ocenie prawdopodobnych lub realnych zagrożeń na drodze oraz skuteczność reagowania na zaistniałe zagrożenia. Ważny jest też sposób korzystania z mechanizmów do kierowania autem. Weryfikacji podlega także szacunek i zapewnianie bezpieczeństwa innym użytkownikom dróg, zwłaszcza tym, którzy są bardziej narażeni na niebezpieczeństwo.

Po zakończonym egzaminie egzaminator uzupełnia arkusz jego przebiegu i przekazuje wyniki. Jeśli uzyskaliśmy wynik pozytywny, egzaminator dopilnuje wprowadzenia danych do systemu PKK, abyśmy mogli w urzędzie starostwa powiatowego zgłosić się po dokument uprawniający do prowadzenia samochodu.

Natomiast w przypadku wyniku negatywnego zostaną z nami omówione popełnione błędy w trakcie jazdy egzaminacyjnej. Po tygodniu można ponownie przystąpić do egzaminu praktycznego, do czego szczerze zachęcamy.