Czym jest kwalifikacja wstępna kierowców?

Każdy, kto chce zostać zawodowym kierowcą, potrzebuje stosownych uprawnień. Aby je zdobyć, ukończyć trzeba specjalistyczny kurs zakończony egzaminem. Dotyczy to zarówno osób, które zamierzają prowadzić samochodu ciężarowe, jak i tych, które chcą wozić pasażerów autobusami. Zgodnie z dyrektywami unijnymi kurs kwalifikacji wstępnej zastąpił kurs przewozu rzeczy i osób. Dotyczy on kategorii prawa jazdy C i D.

Dokument

Jak wygląda kurs kwalifikacji wstępnej?

Kurs kwalifikacji wstępnej trwa zwykle 80-90 dni. Obejmuje on 280 godzin zajęć, z czego 260 godzin to teoria, a 20 godzin – zajęcia praktyczne z instruktorem. 16 godzin praktycznych przeznaczonych jest na jazdę w ruchu drogowym, a pozostałe cztery godziny na zajęcia na płycie poślizgowej. Co istotne, przed rozpoczęciem kursu przejść trzeba badanie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze kierowcy autobusu lub ciężarówki.

Jak wygląda egzamin kwalifikacji wstępnej?

Egzamin odbywa się w ośrodku, w którym przyszły zawodowy kierowca ukończył kurs. Zdający musi odpowiedzieć na 30 pytań – 20 z materiału wspólnego dla kategorii C i D oraz 10 pytań specjalistycznych z konkretnej kategorii. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części wspólnej oraz 5 z części specjalistycznej. Ponowne podejście do egzaminu nie będzie tanie, należy więc dobrze się do niego przygotować.

Jakie uprawnienia daje kurs kwalifikacji wstępnej?

Po zdaniu egzaminu kursant otrzymuje stosowne zaświadczenie o kwalifikacji wstępnej. Zgłasza się z nim do wydziału komunikacji i na tej podstawie otrzymuje stosowną kategorię prawa jazdy. Dodatkowo, dostaje też informację o terminie uzupełniania kwalifikacji o szkolenie okresowe. Ale od razu może rozpocząć pracę jako kierowca. Przy czym, istnieją jeszcze wymagania dotyczące wieku: już 18-latek może jeździć ciężarówkami, ale kierowca autobusu musi mieć ukończone 21 lat.