Czego nauczysz się na kursie pierwszej pomocy w ramach nauki jazdy?

Sytuacja zagrożenia może zdarzyć się wszędzie. W związku z tym zawsze warto być przygotowanym – potrzeba udzielenia pierwszej pomocy może nadarzyć się każdemu. Jest jednak miejsce, które jako szczególnie niebezpieczne jeszcze bardziej wymaga wiedzy ze szkolenia z pierwszej pomocy. Mowa o drodze, ponieważ ruch drogowy stwarza duże niebezpieczeństwo. W związku z tym obecnie – zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, która reguluje kwestie prawa jazdy – obowiązkowym elementem nauki w szkole jazdy jest kurs pierwszej pomocy. Czego się na nim nauczysz? Zapraszamy do lektury artykułu.

Pierwsza pomocElementy kursu pierwszej pomocy

Podczas kursu osoba starająca się o prawo jazdy powinna przede wszystkim nauczyć się niezbędnych podstaw dotyczących pierwszej pomocy – z reguły odbywa się to poprzez udział w wykładzie prowadzonym przez nauczyciela. Dodatkowo wymagane są zajęcia praktyczne. Polegają na samodzielnym przeprowadzeniu symulacji akcji ratowniczej – kursant uczy się, jak prawidłowo przeprowadzić wszystkie czynności ratownicze w takiej kolejności, aby akcja zakończyła się powodzeniem. Przy użyciu fantoma uczeń poznaje zasady przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, popularnie określaną skrótem RKO. RKO stosuje się u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, to znaczy ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem. Resuscytacji dokonuje się w celu utrzymania przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy oraz przywrócenie czynności własnej układu krążenia. Dodatkowo kurs pierwszej pomocy w ramach kursu na prawo jazdy kształci prawidłową postawę uczestnika ruchu drogowego. Wypadki na drodze wymagają skupienia i świadomości, jak należy w ich przypadku postępować. Warto pamiętać, że udzielenie pomocy poszkodowanemu jest obowiązkiem prawnym – w przypadku nieudzielenia pomocy każdy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Na koniec warto wspomnieć, że podczas kursu uczestnik pozna pytania testowe z zakresu pierwszej pomocy, które pojawią się na teście teoretycznym wymaganym do ukończenia kursu.