Trochę historii

Ośrodek nauki jazdy dawniej

Trochę historii PZM

Historia Polskiego Związku Motorowego, będąca jednocześnie historią naszych ośrodków nauki jazdy, sięga 1950 roku. Powołano go do życia poprzez połączenie dwóch, posiadających bogatą tradycję organizacji – założonego w 1909 roku Automobilklubu Polskiego oraz Polskiego Związku Motocyklowego istniejącego od 1924 roku.

Przekształcenie PZM

W 1989 roku doszło do przekształcenia PZM w związek stowarzyszeń rozsianych na terenie całego kraju. Podstawą działalności organizacji, która skupia entuzjastów motoryzacji, jest Prawo o Stowarzyszeniach (ustawa z dnia 7.04.1989 r.). Zgodnie z wymogami wyżej wymienionego dokumentu stworzono statut związku, regulujący jego działalność oraz wyznaczający cele działalności. Należą do nich np. popularyzacja historii motoryzacji oraz propagowanie właściwych zachowań i norm bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego. Obszarem zainteresowania członków stowarzyszenia są również kwestie związane z  turystyką motorową i caravaningiem. Organizacja zajmuje się także renowacją pojazdów zabytkowych oraz innych pojazdów kołowych i ich pokazami. Celem, jaki stawia sobie związek, jest również rozwijanie sportu motorowego i to zarówno masowego, jak i wyczynowego.

Różne zadania

Polski Związek Motorowy pośredniczy także w obrocie ubezpieczeniami oraz w sprzedaży winiet pozwalających na jazdę po autostradach poza granicami kraju. Oferuje też usługi w zakresie rzeczoznawstwa. Należy do niego również rozbudowana sieć stacji obsługi i kontroli pojazdów.

Jednym z najważniejszych obszarów działalności organizacji są kursy nauki jazdy. Na terenie województwa lubelskiego zadania te realizują dwie placówki: