Szkolenia okresowe kierowców zawodowych

700 zł 35 h zajęć teoretycznych