Szkolenia okresowe kierowców samochodów osobowych – Lublin

Kierowca zawodowy jest zobowiązany do odbycia okresowych szkoleń BHP (co pięć lat). Komponentami niezbędnymi do realizowania się w zawodzie kierowcy są kwalifikacje i kreatywność. Uzyskanie licencji staje się coraz prostsze i bardziej dostępne, szczególnie jeśli chodzi o szkolenia online dla kierowców w zakresie BHP. Przeprowadzamy szkolenia okresowe kierowców w Lublinie. Zasoby szkoleniowe obejmują:

  • omówienie niebezpieczeństw związanych z pracą zawodowego kierowcy,
  • omówienie możliwych wypadków i chorób zawodowych,
  • wskazanie sposobów ochrony zdrowia pracowników poprzez działania profilaktyczne,
  • podejmowanie działań w sytuacjach awaryjnych i wypadkowych,
  • omówienie godzin pracy zawodowych kierowców,
  • naukę zasad udzielania pierwszej pomocy.

Zapewniamy nieograniczony dostęp do platformy szkoleniowej oraz najpotrzebniejsze materiały. Wystawiony po szkoleniu okresowym kierowców certyfikat jest ważny przez pięć lat. Podczas korzystania z kursu istnieje możliwość rozmowy z wykładowcą oraz uzyskania merytorycznych odpowiedzi i sugestii dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zawodowych kierowców. Koszt szkolenia okresowego kierowców w PZM w Lublinie to tylko 700 zł za 35 godzin zajęć teoretycznych.