PILNE !!!!!

droga z lotu ptakaMamy kilka ważnych kwestii dotyczących szkolenia:

Od dnia 04.05.2020 r. Ośrodek Szkolenia Kierowców PZM rozpoczyna szkolenie zachowując przy tym wszystkie wymogi sanitarno epidemiologiczne.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa :

– na terenie Ośrodka Szkolenia Kierowców mogą przebywać wyłącznie osoby przystępujące w danym dniu do szkolenia – bez osób towarzyszących – nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną.

– bezpośrednio po wejściu na teren Ośrodka należy umyć ręce, a następnie je zdezynfekować – dozowniki z odpowiednim płynem znajdują się na korytarzu

– Osoby przystępujące do egzaminu lub szkolenia zobowiązane są do noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos , wskazane jest również użycie rękawiczek jednorazowych (np. lateksowych lub nitrylowych).

– Przed rozpoczęciem egzaminu lub szkolenia osobom zdającym, w sposób bezkontaktowy, zostanie dokonany pomiar temperatury ciała. Osoby z podwyższoną temperaturą nie zostaną dopuszczone do egzaminu lub szkolenia.

– W trakcie przebywania na terenie Ośrodka należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego odstępu od innych osób – nie mniej niż 2 m.

Po każdym egzaminie lub szkoleniu pojazdy szkoleniowe oraz sala szkoleniowa są dezynfekowane!