Praktyczny poradnik dla przyszłego kierowcy

osoba korzystająca z laptopaProwadzenie samochodu to ważna i cenna umiejętność. Daje poczucie niezależności i wolności, a ponadto jest dużym atutem na rynku pracy. Warto zainwestować i poświęcić czas w prawidłową naukę jazdy oraz zdobycie odpowiednich uprawnień. Ubieganie się o prawo jazdy należy zacząć od przygotowania odpowiednich dokumentów i dopełnienia paru formalności:

 • Uzyskanie prawa jazdy jest możliwe tylko pod warunkiem osiągnięcia pełnoletniości. Informacje te są ściśle określone w ustawach. Możliwe jest również rozpoczęcie kursu na niektóre kategorie (A1, B1) bez wymaganego wieku – niezbędna będzie zgoda opiekuna.
 • Orzeczenie lekarskie potwierdzające Twoją zdolność do kierowania pojazdem to dokument, który będzie konieczny do rozpoczęcia praktycznej części kursu.
 • Niekiedy wymagane mogą być także dodatkowe badania psychologiczne oraz opinia potwierdzająca brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem.
 • Obcokrajowcy również mogą ubiegać się o wydanie prawa jazdy. Poza spełnieniem powyższych warunków, konieczny będzie dokument potwierdzający przebywanie na teraniu kraju przez okres przynajmniej 185 dni (np. zaświadczenie wystawione przez uczelnię lub pracodawcę).
 • Osoby, które zostały wcześniej ukarane przez sąd lub kolegium do spraw wykroczeń zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych, przez określony czas mogą się starać o odzyskanie prawa jazdy dopiero po wygaśnięciu nałożonego zakazu.
 • Wyrobienie Profilu Kandydata na Kierowcę (w skrócie PKK), według nowych regulacji prawnych, jest obowiązkowym krokiem dla osób ubiegających się o uzyskanie prawa jazdy.

Gratulujemy! Jeżeli spełniłeś podane powyżej warunki, to już dzisiaj zapraszamy Cię do zapisania się na nasz kurs na prawo jazdy. Zarówno szkoła jazdy w Chełmie oraz w Lublinie są do Twojej dyspozycji! Nasza doświadczona kadra szkoleniowa przekaże wszystkie ważne informacje dotyczące teorii oraz praktyki. Nauczy prawidłowych zachowań na drodze oraz radzenia sobie w każdej sytuacji.

 

biegiJak to zdobyć?

Jedynka - sprzęgło i..

Orzeczenie lekarskie

Orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami mechanicznymi wydaje lekarz posiadający odpowiednie uprawnienia do badań kierowców i kandydatów na kierowców. Orzeczenie nie zostanie wydane, jeśli lekarz stwierdzi aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub substancji psychoaktywnych. W takiej sytuacji osoba nie może ubiegać się o wydanie prawa jazdy. W orzeczeniu lekarskim mogą znaleźć się ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kandydata na kierowcę. Należy do nich np. wada wzroku. W takim przypadku lekarz umieszcza informacje, że kandydat może prowadzić pojazdy pod warunkiem, że będzie to robił np. w okularach.

Orzeczenie lekarskie może być wydane bezterminowo lub terminowo na okres min. 5 lat. Do ośrodka szkolenia kierowców powinno być dostarczone nie później niż 3 miesiące od daty jego wydania. Większość ośrodków nauki jazdy umożliwia wykonanie takiego badania w ramach prowadzonego kursu. Badanie kosztuje około 50 zł i jest opłacane przez kursanta.

Dwójka

Zdjęcia

Do wydania prawa jazdy wymagane jest zdjęcie o wymiarach 35 mm na 45 mm, lewy półprofil z odsłoniętym lewym uchem. Rekomendujemy, by wykonać je u profesjonalnego fotografa, który zna wszystkie wymagania takich fotografii. Wykonywanie zdjęć na własną rękę nie jest polecane, ponieważ błędnie wykonane zdjęcie wydłuży czas oczekiwania na niezbędne dokumenty, a i tak docelowo będziemy musieli dostarczyć poprawnie wykonaną fotografię. Szkoda więc tracić czasu na niepotrzebne błędy.

Trójka

Wniosek o wydanie prawa jazdy

Po wniosek należy wybrać się do wydziału komunikacji znajdującego się w najbliższym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym. Zanim się tam udamy, możemy dopytać, czy wybrany przez nas ośrodek szkolenia kierowców nie dysponuje takimi wnioskami. Często zdarza się, że można je pobrać również stamtąd.

Czwórka

Dokumenty wymagane w wyjątkowych przypadkach:

Inne dokumenty wymagane w wyjątkowych przypadkach:

 • dla osoby, która nie ukończyła 18 roku życia - pisemna zgoda od rodziców bądź opiekunów prawnych;
 • dla osoby, która zamieszkuje inne miasto niż to, w którym jest zameldowana, może wyrobić PKK w dowolnym Urzędzie Miasta, ale zobowiązana jest złożyć oświadczenie o miejscu zamieszkania, bez konieczności wysyłania dokumentów do Urzędu Miasta w miejscu gdzie jest zameldowana;
 • dla osoby, która chce, aby ktoś złożył dokumenty w jej imieniu, należy napisać upoważnienie do złożenia dokumentów o PKK, by takie upoważnienie było ważne, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł;

Piątka

Urząd Miasta

Do właściwego miejscu zamieszkania wydziału komunikacji znajdującego się w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym należy dostarczyć poniższe dokumenty:

 • orzeczenie lekarskie,
 • zdjęcie,
 • uzupełniony wniosek, pobrany wcześniej w urzędzie.

Dodatkowe dokumenty niezbędne w wyjątkowych przypadkach:

 • pisemna zgoda rodziców,
 • upoważnienie do złożenia dokumentów PKK,
 • opłata skarbowa.

Istnieje kilka możliwości dostarczenia dokumentów do właściwego urzędu:

 • złożenie osobiście,
 • złożenie poprzez osobę upoważnioną,
 • wysyłka pocztowa,
 • wysyłka pocztą elektroniczną – warunkiem skorzystania z tej metody jest posiadanie tzw. podpisu bezpiecznego.

Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów w ciągu dwóch dni roboczych otrzymujemy profil kandydata na kierowcę (PKK). A stąd już prosta droga za kierownicę. Wciskamy więc sprzęgło i wrzucamy…

Szóstka

Po dokonaniu wszelkich formalności związanych z uzyskaniem PKK możemy wreszcie udać się na kurs prawa jazdy do ośrodka szkolenia kierowców, który najlepiej odpowiada naszym indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom. Uczulamy natomiast na to, aby przed podjęciem ostatecznej decyzji dopytać o liczbę godzin, jaka jest przewidziana podczas szkolenia na wybraną przez nas kategorię.

Wykłady z teorii dla jednej kategorii prawa jazdy nie mogą wynosić mniej niż:

 • 30 godzin - kategoria A, A1, B, B1, T,
 • 20 godzin – kategoria C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1, D1+E, B+E.

Zajęcia praktyczne dla jednej kategorii prawa jazdy nie mogą wynosić mniej niż:

 • 15 godzin – kategoria B+E,
 • 20 godzin – kategoria A, A1, C1, C1+E, D1+E, T,
 • 25 godzin – kategoria C+E lub D+E,
 • 30 godzin – kategoria B, B1, C, D1,
 • 60 godzin – kategoria D.

Liczba godzin może ulec zmianie w przypadku, jeśli kursant decyduje się na szkolenie w zakresie więcej niż jednej kategorii jednoczenie lub jeśli wcześniej posiadł już uprawnienia na jedną z kategorii. Dzieje się tak w przypadku kursów w kategoriach łączonych.

Na zakończenie szkolenia kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego. Zaświadczenie ważne jest bezterminowo na terenie całego kraju. Często przed otrzymaniem takiego zaświadczenia ośrodek szkolenia kierowców organizuje wewnętrzne egzaminy z teorii oraz praktyki. Warto zapytać o nie już na wstępie, aby później nie być niemile zaskoczonym. Zgodnie z zasadą, że zawsze lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć.

Ostatnia prosta

Egzamin państwowy

Kiedy kandydat na kierowcę ma w ręku zaświadczenie o ukończeniu kursu nauki jazdy powinien udać się z nim do jednego z 49 Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (WORD). To który z nich wybierze, zależy tylko od niego, ponieważ egzamin państwowy można zdawać w dowolnie wybranym mieście. W kasie znajdującej się w WORD należy opłacić egzamin, a następnie ustalić jego datę z osobą, która się tym zajmuje.

Parking

Odetchnij głęboko i weź się za powtórzenie wiedzy teoretycznej, nakazów, zakazów i innych niezbędnych informacji, które pozwolą Ci spokojnie i pewnie przejść czas egzaminu, który może mieć jeden z dwóch wyników.

WYNIK POZYTYWNY

W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego jak Ci pogratulować! Znamy doskonale euforię, jaką teraz czujesz! Możesz być z siebie dumny. Teraz odbierz swoje prawo jazdy i ciesz się radością, jaką daje bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym. Szerokiej drogi!

WYNIK NEGATYWNY

Tym razem się nie udało? Nie załamuj się! Następnym razem pójdzie Ci lepiej. Potrzebujesz czasu, aby doszlifować swoją wiedzę i umiejętności praktyczne. Od razu ustal kolejny termin egzaminu, a jeśli potrzebujesz pomocy, pomyśl o wykupieniu jazd doszkalających w Twojej szkole nauki jazdy.

Już bez L-ki na dachu

Odbiór prawa jazdy

Wydanie prawa jazdy kosztuje 100 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej. Zajmuje się tym Starosta urzędujący w miejscu zamieszkania świeżo upieczonego kierowcy.

Prawidłowo skompletowany wniosek o wydanie prawa jazdy powinien zawierać następujące załączniki:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu prawa jazdy,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 × 4,5 cm, wykonane z lewego półprofilu z odsłoniętym lewym uchem,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
 • dowód dokonania opłat wymaganych do wydania prawa jazdy.

Warto dokładnie sprawdzić poprawność wypełnienia wniosku oraz wszystkie załączniki, ponieważ każda nieprawidłowość oznacza konieczność naprawienia błędów i w konsekwencji wydłużenie oczekiwania na dokument potwierdzający prawo jazdy. W praktyce wynosi do 30 dni od momentu przekazania wniosku wraz załącznikami przez WORD (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego) lub 30 dni od daty uzupełnienia wniosku przez kursanta. To, na jakim etapie jest nasza sprawa, można śledzić na stronie www.pwpw.pl.