Kadra instruktorów

Marek Janda
Posiada uprawnienia w kategoriach A, B oraz C.

Mielniczuk Zdzisław
Posiada uprawnienia w kategoriach A, B oraz C.

Kuczer Dariusz
Posiada uprawnienia w kategoriach B i C.

Łukasik Dariusz
Posiada uprawnienia kategorii B.

Serwacki Wiesław
Posiada uprawnienia kategorii B.

Kołtun Jarosław
Posiada uprawnienia w kategoriach B i C.