W celu uzyskania prawa jazdy na kierowanie danym środkiem lokomocji należy odbyć właściwy kurs